Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 January 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
98/KCB-QLCL&CĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
da_ky_cvrn-2020-98-1.pdf 504.51 KB