Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 November 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
142 /KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
142.pdf 503.48 KB