Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 3 December 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1849 /SYT-KHTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
De xuat tang giuong benh 2019.doc 52.5 KB