Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 3 December 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
04/CTTr-SYT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Chuong trinh cong tac SYT _ 2018.doc 63.5 KB