Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 9 July 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1823/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TTHC theo quyet dinh so 1823_0 (1).doc 2.93 MB