Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc tuyến tỉnh, huyện

Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 9 April 2018
 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 2. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

 3. BỆNH VIỆN PHỔI 

 4. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 5. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 6. CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

 7. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 8. TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

 9. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 10. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM

 11. TRUNG TÂM PHÁP Y

 12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 13. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH GIA

 14. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC SƠN

 15. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO LỘC

 16. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHI LĂNG

 17. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÌNH LẬP

 18. TRUNG TÂM Y T TẾ HUYỆN HỮU LŨNG

 19. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỘC BÌNH

 20. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

 21. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

 22. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÃNG

 23. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN QUAN