Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĨ

          Thực hiện chỉ đạo của  Bộ Y tế về việc  tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày  thương binh, liệt sỹ 27/7/2017.

          Sở Y tế đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai công tác chăm sóc người có công với cách mạng thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày  thương binh, liệt sỹ 27/7/2017 (chi tiết xem file kèm).

 

                                                        VĂN PHÒNG