Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Sở Y tế chỉ đạo phòng chống cơn bão số 7 (Utor) năm 2013

      Thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cơn bão số 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 01/8/2013, Sở Y tế đã có Công văn số 750/SYT-NVY về việc phòng chống cơn bão số 7 (UTOR) năm 2013.