Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về sử dụng vắc xin

      Ngày 07/8/2013, Sở Y tế đã có Công văn số 547/SYT-NVY về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về sử dụng vắc xin, trong đó yêu cầu: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh,  Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

    1. Thực hiện việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng các quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị; Chú trọng công tác khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Đặc biệt lưu ý tư vấn đầy đủ cho gia đình hoặc người được tiêm chủng về tác dụng, lợi ích và những rủi ro có thể gặp phải khi tiêm chủng. Không được yêu cầu gia đình ký cam kết trước khi tiêm;

     2. Đối với các cơ sở tiêm chủng có số lượng trẻ tiêm nhiều, mỗi tháng cơ sở phải bố trí nhiều ngày tiêm chủng, để đảm bảo mỗi buổi tiêm chủng thường xuyên tối đa không quá 50 trẻ/buổi; Mỗi buổi tiêm chủng, cơ sở phải bố trí cán bộ y tế có trình độ chuyên môn khám sàng lọc trước tiêm để loại trừ những trường hợp chống chỉ định; theo dõi trẻ sau tiêm, hướng dẫn người nhà của trẻ cách theo dõi tại nhà và mang trẻ đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường sau tiêm; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế và các phương tiện cần thiết khác để kịp thời xử lý các phản ứng sau tiêm chủng nếu có;

      3. Rà soát, kiểm tra các trang thiết bị cho công tác tiêm chủng, đặc biệt là dây truyền lạnh và các trang thiết bị cần thiết khác trong công tác tiêm chủng ; lập danh sách các trang thiết bị cần thiết trong công tác tiêm chủng cần sửa chữa hoặc bổ sung, gửi về Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế để có hướng đầu tư các trang thiết bị cho công tác tiêm chủng;

     4. Rà soát các cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng để đảm bảo các nhân viên y tế trực tiếp thực hiện việc tiêm chủng tại cơ sở phải được tập huấn đầy đủ các quy định về tiêm chủng an toàn và được cấp giấy chứng nhận tập huấn theo quy định;

     5. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn thực hành tiêm chủng an toàn cho cán bộ thực hiện tiêm chủng tại các tuyến, đặc biệt là việc khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng; chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các trang thiết bị cho công tác tiêm chủng, đặc biệt là dây truyền lạnh và các trang thiết bị cần thiết khác trong công tác tiêm chủng, tổng hợp và báo cáo Sở Y tế để có hướng đầu tư các trang thiết bị cho công tác tiêm chủng;

     6. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh: phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục về các lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh và những rủi ro có thể gặp phải để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ động./.

 

                                                                          Hoàng Văn Từ

 

                                                                    VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ