Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu một phần Viện phí trong các cơ sở KCB của Nhà nước và các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định s18/2012/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 7  năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu một phần Viện phí trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám bệnh, chữa bệnh  Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn