Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11/2020/CV-PKPL 30-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Phú Lộc (Cập nhật lần 2)
130/CV-BV 27-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
579 /SYT-QLHN 26-03-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
59/CV-TTYT 25-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT Thành phố
556 /SYT-QLHN 25-03-2020 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PK Răng hàm mặt_BS Hoàng Văn Huấn)
23/CV-PKTS 25-03-2020 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Trường sinh (Đăng Lần 2)
555/SYT-QLHN 25-03-2020 V/v điều chỉnh danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
981/QĐ-SYT 23-03-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Lương Văn Hiến)
61 /CV-TTYT 23-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đình Lập
520/SYT-QLHN 23-03-2020 V/v rà soát và đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin điện tử Sở Y tế
966 /QĐ-SYT 20-03-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 03 năm 2020
499/SYT-QLHN 20-03-2020 V/v điều chỉnh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
477 /SYT-QLHN 17-03-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội Medic)
Số: 950/QĐ-SYT 17-03-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Lý Thanh Sơn_Dịch vụ kính thuốc)
40/BVP - TCHC 13-03-2020 Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn
73/TTYT-TCHC 13-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng
103/TTYT-TCHC 13-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Lộc Bình
66/BC-TTYT 13-03-2020 Danh sách người đăng ký hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Bình Gia
08/2020/CV-PKPL 12-03-2020 Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Phú Lộc
180/BVĐK-TCCB 12-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng sơn
59/CV-TTYT 12-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Văn Lãng
860/QĐ-SYT 11-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Minh Tuyết)
859/QĐ-SYT 11-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Chi Lăng)
20/CV-PKTS 11-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám Đa khoa Trường Sinh
840/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
03/2020/CV-PKĐKQTNL 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Ngọc Lan
844/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK trung tâm)
843/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
46/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Chi Lăng
08 CV/PKĐKBS 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn
841/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128A Phai Vệ)
839 /QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lạng Sơn)
45/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn
842/QĐ-SYT 10-03-2020 QĐ v/v chấm dứt một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK 128 A Phai vệ)
47/CV-CTD 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Lộc Bình
41/CT-CV 10-03-2020 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa 128A Phai Vệ
07/PKĐKXL 09-03-2020 Danh sách người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng
400/SYT-QLHN 09-03-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
Tổng hợp danh sách 09-03-2020 Tổng hợp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập (file excel)
373/SYT-QLHN 04-03-2020 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK 12A Phai Vệ)
365/SYT-QLHN 04-03-2020 V/v bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
634/QĐ-SYT 02-03-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 01 năm 2020
528 /QĐ-SYT 25-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trạm Y tế xã Bắc Quỳnh (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn)
289 /SYT-QLHN 24-02-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Quốc tế Ngọc Lan)
247 /SYT-QLHN 20-02-2020 V/v Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
255/SYT-QLHN 20-02-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK TT Lạng Sơn )
246 /SYT-QLHN 20-02-2020 V/v Bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Cơ sở dịch vụ chăm sóc răng miệng_ Bình Gia)
406/QĐ-SYT 20-02-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 02 năm 2020
240 /SYT-QLHN 19-02-2020 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ((PKĐK Trường Sinh)
308/QĐ-SYT 19-02-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phạm Duy Khương)
207 /SYT-QLHN 14-02-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh xá Công an tỉnh)
212 /QĐ-SYT 12-02-2020 QĐ v/v cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn (PKĐK Xứ Lạng_Da liễu)
213 /QĐ-SYT 12-02-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan) (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan)
162 /SYT-QLHN 10-02-2020 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PK 128A)
143/QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trạm Y tế xã Thiện Tân (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng)
138 /SYT-QLHN 07-02-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)
145 /QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđược tiếp tục hoạt động chuyên môn (PKĐK Phú Lộc_Sản phụ khoa)
146 /QĐ-SYT 07-02-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các Trạm Y tế xã
141/QĐ-SYT 06-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình)
142 /QĐ-SYT 06-02-2020 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các Trạm Y tế xã (trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng)
103 /QĐ-SYT 22-01-2020 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 01 năm 2020
98 /QĐ-SYT 21-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ lạng_PK CK Nhi)
97 /QĐ-SYT 21-01-2020 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS_Đặng Minh Kim)
83 /SYT-QLHN 20-01-2020 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Xứ Lạng)
82/SYT-QLHN 20-01-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà nội MEDIC)
84/SYT-QLHN 20-01-2020 V/v điều chỉnh thời gian làm việc của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
30/SYT-QLHN 09-01-2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2019/TT-BYT
14 /QĐ-SYT 09-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
26/SYT-QLHN 08-01-2020 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Xứ Lạng)
07 /QĐ-SYT 06-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
07 /SYT-QLHN 03-01-2020 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
03/SYT-QLHN 02-01-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
2149/SYT-QLHN 31-12-2019 V/v điều chỉnh, bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
2148/SYT-QLHN 31-12-2019 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lạng Sơn)
3390/QĐ-SYT 27-12-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 13 năm 2019
2131/SYT-QLHN 27-12-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
2132/SYT-QLHN 27-12-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3375/QĐ-SYT 25-12-2019 QĐ v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS. Cầm Bá Ký)
3378/QĐ-SYT 25-12-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS_Cầm Bá Ký)
2049/SYT-QLHN 18-12-2019 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Phai Vệ)
1963/SYT-QLHN 29-11-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
3079/QĐ-SYT 29-11-2019 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12 năm 2019
3028/QĐ-SYT 27-11-2019 QĐ v/v cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3006/QĐ-SYT 26-11-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2019
1932/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
1937/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
1936/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK TT Lạng Sơn)
2963 /QĐ-SYT 22-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Nội_BS lăng Văn Tiến_Chi Lăng )
1907/SYT-QLHN 21-11-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
1909 /SYT-QLHN 21-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh (PK RHM_BS Lan)
2959 /QĐ-SYT 21-11-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 11 năm 2019
1908/SYT-QLHN 21-11-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
2951/QĐ-SYT 20-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa 103_Lộc Bình)
2857/QĐ-SYT 14-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa khu vực
1830 /SYT-QLHN 11-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
1788/SYT-QLHN 04-11-2019 V/v điều chỉnh và bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Quốc tế Ngọc Lan)
1776 /SYT-QLHN 01-11-2019 V/v điều chỉnh thời gian của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
230/KL-SYT 24-10-2019 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại TTYT huyện Đình Lập năm 2019
2718/QĐ-SYT 21-10-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 10 năm 2019
1651/SYT-QLHN 15-10-2019 V/v điều chỉnh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)