Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn

Ngày 20/5, Đảng Bộ Trường Cao Đẳng Y tế Lạng Sơn tổ chức Đại Hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới bao gồm 7 đồng chí và tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

 

 

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đảng viên trong các chi bộ đã thể hiện được tính tiền phong gương mẫu, chủ động trong công việc và chấp hành tốt sự phân công, công tác của Đảng bộ và nhà trường. Đảng ủy và cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các mặt công tác của nhà trường. Từng đảng viên đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức trong sáng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng được cấp ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện, 100% cán bộ, Đảng viên và trên 90% quần chúng được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 15 Đảng viên mới, trong đó, có 3 Đảng viên trong khối học sinh sinh viên đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, công tác chuyên môn luôn được Đảng ủy, cấp ủy chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng đào tạo của nhà trường được nâng cao; Công tác nghiên cứu và biên soạn giáo trình được triển khai thực hiện đáp ứng tốt công tác đào tạo, thường xuyên quan tâm đến công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sinh viên. Hàng năm, nhà trường đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể chính trị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt cơ quan văn hóa, an toàn.

Với tinh thần " Phát huy dân dân chủ, sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo". Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025; và Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Vi Hoa