Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/3/2020, Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có 63/66 đảng viên trong đó 03 đảng viên dự bị.

 

 

bỏ phiếu.jpg

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận nhiệm kỳ 2018-2020; Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Y tế. Đồng thời nghe các tham luận về công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề phát triển đảng viên.

 

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn luôn tôn trọng và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của Đng bộ và các chi bộ. Duy trì sinh hoạt đảng bộ và chi bộ đều đặn hàng tháng. Chủ động trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa các Nghị quyết của đảng cấp trên trước khi đưa ra Nghị quyết của Chi bộ, coi trọng việc đánh giá thực hiện Nghị quyết được đề ra trong các buổi sinh hoạt thường kỳ. 100% đảng viên và trên 90% quần chúng tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do đảng ủy cấp trên, đảng bộ hoặc chi bộ tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đồng chí đảng viên mới và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét kết nạp cho 01 đồng chí.

 

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật luôn đoàn kết,  nhất trí cao tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chi bộ luôn nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng, chỉ cho cán bộ đảng viên những yếu kém trong sinh hoạt, trong quan hệ và giao tiếp xã hội. Năm 2018, 2019 đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, viên chức đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

 

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận bao gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 bầu làm Bí thư Đảng bộ Bộ phận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ Bộ phận.

 

Tại Đại Hội cũng bầu ra 20 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế, trong tổng số 24 đồng chí được đề cử.

 

 

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ra mắt trước Đại Hội

 

Minh Mạnh – Trung tâm KSBT